Rembrandtlaan 13, 2102 BN Heemstede 023-5282180 sjef@sjefspianoles.nl

Pianoles

LESVORMEN

De klassieke vorm van pianoles is die van leraar-leerling. Maar het is ook mogelijk om met twee leerlingen tegelijk aan het klavier te zitten. Dat kan het voordeel hebben dat de kinderen van en aan elkaar leren. De meest voorkomende vorm blijft de klassieke. 

Noten leren lezen

Voor de kleinsten gaat het in het begin niet zozeer om noten te leren lezen en spelen, maar om een hele muzikale kennismaking, met ritmes waarop je leert lopen, trommelen of bewegen, met de klanken van allerlei soorten slaginstrumentjes, met zingen of blazen op kazoo ,fluit, melodica of trompetje. Natuurlijk hoort het noten leren lezen ook bij de muziekles.

Er zijn leerlingen die liever leren naspelen wat ze horen en daar verder mee gaan, ze komen dan soms uit op het improviseren op bekende of zelf bedachte stukjes muziek.

Ook zijn er leerlingen, jong en soms ook volwassen, die de kant van de lichte muziek, pop, of jazz uitgaan. ik probeer altijd van hun type muzikaal gevoel uit te gaan en ze daarin verder te brengen.

Leerlingen Sjef Doeve

Sjef Doeve pianolesVOORWAARDEN pianoles

Wie graag wil leren pianospelen kan contact met mij opnemen via telefoon of mail, of door langs te komen. De volgende stap is dan het maken van een afspraak voor een kennismakingsles.

Voor een kennismakingsles trek ik in het algemeen een uur uit. U kunt daar al Uw vragen aan mij kwijt en ik kan U een beeld geven van wat het lesnemen bij mij inhoudt.

Het lesjaar loopt van de tweede week september tot de eerste week juni.
Tijdens de schoolvakanties van regio Noord worden er geen lessen gegeven.

De lessen kunnen ook worden gegeven in het Engels of Frans.

Prijsinformatie